รพ.ตร.พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์

กทม.10 ต.ค.- รพ.ตร.จัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ขั้นสูงและพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ เปิดงานวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2560 ระหว่าง 10-12 ตุลาคม 2560 ในงานมีการให้ความรู้ด้านการแพทย์และนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ การบรรยาย
พิเศษเรื่อง“ความก้าวหน้า PGH 4.0” การเสวนาสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานใน รพ.ตำรวจ อาทิ ตำรวจไทยกับการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 4.0 ส่วนงานวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ขั้นสูงและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตำรวจ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.