คลังอัดทุกมาตรการหวังแก้จน

ปลัดคลัง ลุยแก้จนขนทุกมาตรการช่วยเหลือ หวังแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ เช่น ที่อยู่อาศัย การออม นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะสองว่า หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ เช่น การให้มีที่อยู่อาศัยหลังจากที่มีการอบรมเพิ่มรายได้แล้ว

โดยมีบ้านราคาถูกของโครงการเคหะแห่งชาติ บ้านคนไทยประชารัฐของกรมธนารักษ์รองรับ พร้อมมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยให้ ขณะเดียวกันจะเร่งให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อยเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณอายุทำงาน ให้ทำประกันผู้รายได้น้อย 200 บาทต่อปี เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงที่เจ็บป่วย  ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการออกประกันตัวนี้ออกมาขายแล้วแต่ผู้มีรายได้น้อยไม่ทราบ กระทรวงการคลังก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อประกันดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews